SILENTPROJECT.NL DISCLAIMER

Artikel 1 - Alle informatie op deze website is ter beschikking gesteld door en eigendom van SILENTPROJECT.NL. De informatie mag niet worden overgenomen, zonder uitdrukkelijke toestemming van SILENTPROJECT.NL.

Artikel 2 - Hoewel SILENTPROJECT.NL de beste inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van de op de website beschikbare informatie te vergewissen, kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie volledig en juist is.

Artikel 3 - Aan informatie via deze website verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden. Ook kan SILENTPROJECT.NL in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Artikel 4 - Alle prijzen zijn vastgesteld in Euro's, exclusief het geldende btw-tarief, waarbij in acht genomen moet worden dat het een indicatieprijs betreft.

Artikel 5 - SILENTPROJECT.NL houdt zich het recht voor te allen tijde informatie van de website te verwijderen of wijzigingen aan te brengen.

Terug naar de Index Mail naar SILENTPROJECT.NL Omhoog
[ Disclaimer ]- ©2002SILENTPROJECT.NL -[ Algemene Voorwaarden ]